1st June 1984

2nd June 1987

2nd June 1989

2nd June 1992

3rd June 1991

3rd June 1993

4th June 1990

4th June 1991

4th June 2007

4th June 2015

 • Bhai Jasjeet Singh Jammu

5th June 1990

7th June 1989

7th June 1991

8th June 1989

8th June 1992

Behla Encounter

9th June 1984

9th June 1989

10th June 1992

10th June 1993

11th June 1982

11th June 1987

12th June 1992

13th June 1987

13th June 1992

 • Bhai Jagroop Singh Joopa
 • Bhai Pritam Singh Parjapat

14th June 1989

16th June 1986

16th June 1991

 • Bhai Sikatar Singh

17th June 1989

18th June 1991

20th June 1990

 • Bhai Jagtar Singh Billu

20th June 2008

 • Bhai Balkar Singh (Mumbai Kaand)

21st June 1991

22nd June 1990

22nd June 1991

23rd June 1987

 • Bhai Joga Singh Thhathi

23rd June 1990

23rd June 1992

24th June 1986

24th June 1989

Musa Encounter

 • Bhai Rashpal Singh Ghuk
 • Bhai Kulwant Singh Kanta
 • Bhai Kulwant Singh Kala
 • Bhai Balwinder Singh Binda
 • Bhai Manjinder Singh Nanak

24th June 1993

25th June 1988

25th June 1991

25th June 1992

 • Bhai Harpinder Singh Goldy
 • Bhai Darshan Singh Kotli
 • Bhai Jasbir Singh Latala
 • Bhai Jasbir Singh Bhagibandar

26th June 1991

27th June 1992

28th June 1992

29th June 1991

29th June 1993

30th June 1987

30th June 1987