2nd August 1990

3rd August 1993

5th August 1990

5th August 1991

6th August 1989

 • Bhai Lakhwinder Singh Lakha Pehlwan
 • Bhai Gurmej Singh Nagoke
 • Bhai Balkar Singh alias Bhai Bali Singh Mianwind

6th August 1991

8th August 1992

9th August 1989

 • Bhai Sukhdev Singh Sukha Sultanwind

9th August 1992

9th August 1993

10th August 1992

 • Bapu Atma Singh Manochahal

11th August 1989

 • Bhai Jaskaran Singh Kala
 • Bhai Amarjit Singh Anmba
 • Bhai Masa Singh Mul Baniyan
 • Bhai Balwinder Singh Sursingh Wala
 • Bhai Sarwan Singh Laddoo

11th August 1992

 • Bhai Gurmeet Singh Babbar Mukatsar

13th August 1990

13th August 1991

14th August 1983

 • Bhai Dalip Singh Deepa
 • Bhai Raj Anmol Singh
 • Bhai Gurjit Singh Katani Kalan

15th August 1992

17th August 1991

18th August 1989

18th August 1993

 • Bhai Gurcharan Singh Ghuda
 • Bhai Gurnam Singh Gamma Babbar

20th August 1982

20th August 1991

21st August 1982

 • Bhai Gurmeet Singh Dhulkot

21st August 1989

21st August 1990

23rd August 1987

23rd August 1988

23rd August 1991

24th August 1987

24th August 1989

24th August 1993

27th August 1988

27th August 1990

28th August 1991

 • Bhai Shamsher Singh Mundekhera

30th August 1987

31st August 1991

31st August 1993

31st August 1995