1st February 1992

  • Bhai Lakhwinder Singh Bathh
  • Bibi Baljit Kaur Thande

3rd February 1989

  • Bhai Harjit Singh Babbar

6th February 1989

7th February 1987

7th February 1993

10th February 1987

12th February 1987

  • Bhai Satnam Singh Santu

12th February 1992

13th February 1988

13th February 1989

14th February 2012

16th February 1989

18th February 1987

19th February 1991

19th February 1993

22nd February 1991

25th February 1991

  • Bhai Atamjot Singh KCF

25th February 1995

26th February 1990

  • Bhai Baldev Singh Bhilowal

27th February 1989

  • Bhai Harinder Singh Bunti
  • Bhai Sukhwinder Singh Shindo

28th February 1989

28th February 1990

  • Bhai Gurnam Singh Thhathi
  • Bhai Balvir Singh Bhuto Marhi Megha

28th February 1992

28th February 1993