1st April 1990

  • Bhai Satnam Singh Bhutto
  • Bhai Gurdeep Singh Bhutto

2nd April 1992

3rd April 1989

  • Bhai Sohanjit Singh Babbar

5th April 1992

6th April 1991

  • Bhai Balbir Singh Fauji Babbar

7th April 1992

8th April 1990

Mari Buchian Encounter

9th April 1991

9th April 1992

9th April 1993

10th April 1986

12th April 1988

12th April 1992

13th April 1978

Amritsar Massacre Narakhdhari

13th April 1986

13th April 1991

13th April 1992

13th April 1993

14th April 1984

14th April 1989

15th April 1988

  • Bhai Jasvir Singh alias Bhai Major Singh

15th April 1989

  • Bhai Balraj Singh Raji

16th April 1989

17th April 2007

16th April 1988

  • Bhai Hardeep Singh Deepa Fulpur

18th April 1988

18th April 2018

19th April 1987

  • Bhai Lakhwinder Singh Bittu

21st April 1984

  • Bhai Didar Singh Gudiwind

21st April 1991

23rd April 1993

25th April 1989

26th April 1992

27th April 1989